NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO TẠI YUKI 24 SECURITY

NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO TẠI YUKI 24 SECURITY

ĐÀO TẠO

NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO TẠI YUKI 24

 1. Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

– Nghi thức, tác phong, điều lệnh, đội ngũ.

– Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.

– Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

– Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông.

– Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong

– Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo.

– Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

– Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

– Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.v.v…

 2. Kiến thức pháp luật:

– Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự.

– Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật  dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự.

– Các điều khoản liên quan trong Luật Hành  chính, luật lao động.

 3. Kỹ, Chiến Thuật Và Võ Thuật:

– Các kỹ thuật cơ bản.

– Kỹ thuật phòng vệ, tránh né.

– Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khoá.

– Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.

– Chiến thuật tấn công và tự vệ.v.v…

4. Kỹ Thuật Phòng Cháy, Chữa Cháy:

– Các nguyên tắc,quy định phòng cháy,chữa  cháy.

– Phát hiện và nhận biết cháy nổ.

– Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy.

– Các tình trạng cháy nổ và sơ cấp cứu.v.v…

5. Khả Năng Sử Dụng Trang Thiết Bị:

– Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

– Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.

– Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.

– Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt.v.v…

 

 6. Kỹ Năng Giao Tiếp:

– Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.

– Ngoại ngữ, tiếng anh giao tiếp cơ bản.

– Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, điện thoại.

– Phối hợp và cộng tác với công an, chính  quyền.

– Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

– Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

– Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệnh.v.v…

 7. Nghiệp Vụ Đặc Biệt:

– Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.

– Nghiệp vụ sơ vệ sỹ cao cấp, bảo vệ và hộ tống.

– Kỹ năng nắm bắt và khai thác thông tin.

– Triển khai đội hình và ứng phó cơ động.

– Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.

– Kỹ năng marketing và kinh doanh căn bản.

– Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.v.v…